Depresyona yol açan hastalıklar

Stresten nörolojik bozukluklara depresyona yol açan hastalıklar

Nörolojik bozukluklar

Ekstrapiramidal bozukluklar

Parkinson hastalığı

Huntington hastalığı

Progresif supranukleer palsi

Serebrovaskuler hastalık

Serebral neoplazmlar

Serebral travma

Santral sinir sistemi enfeksiyonları

Multipl skleroz

Epilepsi

Narkolepsi

Hidrosefali

Sistemik bozukluklar

Enfeksiyonlar

Viral

Bakteriyel

Vitamin yetmezlikleri

Folat

Vitamin B 12

Niasin

Vitamin C


Endokrin bozukluklar

Hipertiroidizm

Hipotiroidizm

Hiperparatiroidizm

Hipoparatiroidizm

Cushing sendromu

Addison hastalığı

Hiperaldosteronizm

Premenstruel depresyon

Enflamatuar bozuklukları

Sistemik lupus eritamatozis

Romatoid artrit

Temporal arteritis

Sjögren sendromu

Diğer

Kardiyopulmoner hastalık

Böbrek hastalığı ve üremi

Sistemik neoplazmlar

Porfiri

Klinefelter sendromu

AIDS

Postpartum duygudurum bozuklukları

Postoperatif duygudurum bozuklukları
Sonraki

Elle Uygulanan Mucize

Önceki

Kalp Sağlığınızı Tehdit Eden Unsurlar

Yorumlar