EHEC'in Kaynağı

Enterohemorajk E.coli gibi patojen E.coli suşlarının ana kaynağı;

Enterohemorajk E.coli gibi patojen E.coli suşlarının ana kaynağ;
  • Başta inekler olmak üzere otlanarak beslenen hayvanlardır. Bu hayvanların barsaklarında başka EHEC türleri de bulunabilir ve bunlar insanlar için her zaman hastalık yapıcı özellikte olmayabilirler.
  • Bu hayvanların etleri yanlış kesim uygulama yöntemleri veya hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle dışkı ile temas sonrası kontamine olabilir.
  • Hayvan dışkısı besin zincirine karışarak yani diğer besin türlerini (süt,sebzeler vb.) ve suları kontamine ederek hastalığın yayılmasına neden olabilir.
  • Ayrıca yakın temas ile kişiden kişiye yine fekal-oral yolla insanlar arasında da bulaş olabilir.
  • İyi pişmemiş etler,
  • Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri,
  • İyi yıkanmamış veya kontamine su ile yıkanmış sebzelerin çiğ tüketimi,
  • Kontamine içme suyu içilmesi salgınların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Sonraki

Elle Uygulanan Mucize

Önceki

Kalp Sağlığınızı Tehdit Eden Unsurlar

Yorumlar