Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Küçük lezyonlarda, mamografi bulguları kesin olmadığında ve fibrokistik hastalıkta, PET/BT uygulaması tanı açısından yarar sağlayabiliyor.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri tanı için kullanılan birçok yöntem vardır. Tansında şüphede kalınan meme lezyonlarında,meme kanserinin yayılımının belirlenmesinde,uygulanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ve hastalığın tekrarlama şüphesi olduğu durumlarda PET/BT uygulaması büyük yararlar sağlayacaktır.

PET/BT UYGULANMAZSA:Doktorunuz,akciğer,karın ve kalçanın bilgisayarlı tomografisini isteyecektir. Ayrıca hastalığın tekrarlama riskine karşı kemik taraması da istenebilirdi. Bütün bunlara rağmen anatomik görüntüleme testleri,tekrarlayan hastalığı

göstermede tamamıyla yardımcı olmayacaktır.

PET UYGULANIRSA: Hastanın tüm vücuduna tek bir işlemle PET taraması uygulanacaktır ve bu işlem tümörün tekrarlayıp tekrarlamadığı hakkında size yeterli bilgiyi verecektir.

Sonraki

Elle Uygulanan Mucize

Önceki

Kalp Sağlığınızı Tehdit Eden Unsurlar

Yorumlar