Migren Çeşitleri Nelerdir?

Auralı ve aurasız migren kategorilerinin yanı sıra migrenler diğer formlarda da görülebilir. Bunlar:

Hemiplejik migren: Vücudun bir tarafında geçici felç (hemiplaji), görme bozukluğu ve baş dönmesi ile karakterizedir.

Oftalmolojik migren: Nadir görülen bu başağrısı tipi göz etrafında yoğunlaşmıştır; başağrısına sarkık göz kapağı ve görme problemleri eşlik edebilir. Bunun aslında bir migren türü olmadığı, tamamen başka bir nörolojik durum olduğu düşünülmektedir.

Baziler arter migreni: Genellikle ergenlikte ve genç bayanlarda görülür. Beynin alt kısmında bulunan baziler arter adındaki bir majör kan damarının spazmı sonucu oluşur. Semptomlar arasında vertigo, görme bozukluğu, kötü motor koordinasyonu, konuşma ve duymada güçlük ve bilinç bozuklukları mevcuttur.

Efora bağlı benign başağrısı: Koşma, eğilme ve kaldırma ve hatta öksürme ve hapşırma gibi fiziksel eforla tetiklenen bir vasküler başağrısı tipidir. Bu başağrısı nadiren birkaç dakikadan fazla sürer.

Status migrenozus: Hastanın hospitalize edilmesini gerektirebilecek kadar yoğun olabilen bulantı ve ağrının eşlik ettiği nadir görülen, aralıksız ve oldukça şiddetli bir migren tipidir.

Ağrısız migren: Görme bozukluğu, bulantı, kusma, kabız veya diyare gibi migren semptomlarıyla karakterize ancak başağrısı olmayan bir durumdur.

Sonraki

Migrenden Ayrılan Diğer Baş Ağrısı Türleri Nelerdir?

Önceki

Migren Belirtileri Nelerdir?