20 yaş dişleri ameliyatla nasıl çekilir?

20 yaş dişleri genelde basit bir diş ünitesinde lokal anestezi altında gömükse veya yarı gömükse bir ameliyatla alınabilir. Lokal anestezi yeterlidir,20 yaş dişi sonrası ağrı hissetmeden diş çekilebilir. Fakat bu sürede hastalar baskıyı hissederler. Ve maalesef birazcık kırılma seslerini duyabilirler. Hastaların genelde en çok rahatsız olduğu his baskı hissidir. Bazı hastalarımız bundan çok rahatsız oluyor, o zaman bu durumda onlara sedasyon öneriyoruz. Sedasyon ağır uyku halidir. Tedavi sırasında hasta bayılmıyor ağır uyku halinde tedavisi yapılıyor, güzel tarafı sadasyonunun hasta uyandıktan sonra işlemi tam hatırlamıyor. Yani bir çeşit hafıza kaybı meydana geliyor. O yüzden bazı hastalarımız bu tür travmatik cerrahi girişimlerde sedasyonu tercih ediyor. Eğer ki çekilecek 20 yaş dişi çok kritik bir anatomik oluşuma mesela hemanjioma veya altından geçen sinire çok yakınsa veya temas varsa o zaman bazen biz de doktorlar olarak genel anesteziyi tercih ediyoruz. Hasta stabilize oluyor.

Yorumlar