Aşırı cinsel istek sorunu için hangi uzmana gidilir?

Aşırı cinsel istek sorunu yaşayanların ilk başvurması gereken uzmanlar psikiyatristler olmalıdır. Çünkü, aşırı cinsel isteğin altında yatan psikiyatrik hastalıkları ve psikolojik diğer etkenleri ve sorunları bir bütün olarak bir klinisyen ancak bu şekilde değerlendirebilir. Ancak, o aşırı cinsel isteğin altında birtakım bedensel hastalıklar yatıyor diye düşünürse o zaman psikiyatrist zaten diğer uzmanlık alanlarından yardım isteyecektir, konsültasyon isteyecektir. Bunlar nörologlar olabilir, nöroşirürjiyenler olabilir, endokrinologlar olabilir. Farklı uzmanlık alanlarının, farklı tıp disiplinlerinin bir arada çalışmasını gerektirebilecek olgulardır aşırı cinsel istek olguları.

Yorumlar