Böbrek hastalıklarında aile hikayesinin önemi nedir?

Birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalığında da aile hikayesi çok önemli çünkü kalıtsal yönü var. Bazı böbrek hastalıkları genetik olarak geçişli olabiliyor. Yapısal olarak doğuştan tek böbrek olabilir, şekil bozukluğu olabilir, at nalı böbrek dediğimiz şekilde veya idrar kanallarında bozukluk olabiliyor ve bu ailenin birden fazla bireyinde ortaya çıkabiliyor. Bunun için yapılabilecek çok bir şey yok. Takiple böbrek fonksiyonlarını korumak önemli çünkü yapısal durumu değiştirebilmek mümkün olmuyor. Diğer yine çok çok önemli bir hastalık -çok iyi bilmek, toplumda farkındalığını arttırmak gerekir- polikistik böbrek hastalığı. Böbrekler doğuşta normal gibi görülebilir, bunun doğumsal tipleri de var, doğuştan itibaren kistlerle de gidebilir ama daha tehlikeli olan grubu genellikle 30 yaşlarına kadar olan dönemde 30 yaşından daha sonra ortaya çıkan her iki böbrekte kistler oluşuyor. Ve bu o kadar hızlı büyüyor ki sanki bir üzüm salkımı gibi şekil alıyorlar. Kist çok olunca böbreğin içindeki süzme işlevini yapan kılcal damarlara yer kalmıyor ve bu böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Burada şunu bilmek lazım; ailesinde böyle hastalığı olan kişilerin, -özellikle bayansa- doğum konusunda daha dikkatli olması lazım. Doğum yapıp yapmayacağı ile ilgili birtakım önerilerde bulunulması lazım. O yüzden hekimleriyle birlikte işbirliği içinde olması lazım. Her polikistik böbrek hastası diyaliz aşamasına ilerlemeyebilir ama ilerleyen tipleri var, “ailede nasıl seyrediyor” bunu bilmek, takip etmek lazım, mümkün olduğunca bu süreci geciktirmek için düzenli olarak nefroloji kontrollerine gidilmesi gerekiyor. Bir başka yine kalıtsal özelliği olan, böbrek hastalığına yol açabilen durum da taşlar. Tekrarlayan taş ve enfeksiyonlar böbrekte kalıcı bozukluklara yol açabilir. Bu yönden de dikkatli olmak gerekiyor. Birtakım metabolik hastalıklar, vücutta maddelerin sindirimiyle veya senteziyle ilgili birtakım bozuklar da yine oksalozis gibi hem karaciğer hem böbreği etkileyen hastalıklar ne yazık ki buna neden olabiliyor. Bunları bilmek önemli; Bir, önleyebilliyor muyuz? İkincisi, önleyemiyor ve son dönemde böbrek yetmezliğine ilerliyorsa böbrek naklinde nelere dikkat etmeliyiz? Tekrarlamaması için, o yüzden bilmek gerekiyor.

Yorumlar