Böbrek yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek yetmezliğiyle bir hasta başvurduğu zaman, böbrek yetmezliği olduğunu düşünüyorsak buna neyin yol açtığını bilmemiz gerekiyor. Değişik nedenler yol açabilir. Örneğin, diyabete bağlı bir böbrek yetmezliği varsa böbrek yetmezliğinin evresine göre de hafif mi, orta mı, ağır mı? Bunun derecelendirmesini iyi yapmamız gerekiyor. Nedene yönelik tedavi yapıp, hangi evredeyse örneğin, son dönemdeyse böbrek yetmezliği evresinde değilse henüz, diyaliz veya böbrek yetmezliği aşamasında değilse böbrek koruyucu tedaviler: öncelikle diyet, gerekli sıvı tedavisi, birtakım böbreğin kanlanmasını artıcı ilaç tedavileri verilebilir. Kan basıncını kontrol eden, kan şekerini iyi kontrol eden, kan yapımını destekleyen ilaçlar verilebilir. Bu şekilde kişiler tedavi edilir. Bazı kişilerde bu tedavi yeterli olabilir, ömürleri boyunca diyalize girmeleri veya böbrek nakli olmaları gerekmeyebilir. Ne kadar erken nefroloji hekimine başvururlarsa o kadar çok kontrol edilebilme olasılığı vardır. Ama bazı böbrek hastalıkları var ki, özellikle glomerülonefrit dediğimiz daha çok genç hastalıklarda görülen, böbreğin kendi vücudunu yabancı gibi algılamasıyla ilişkili, bazen virüslerin de tetikleyebileceği biyolojik kökenli de olabilen, daha çok romatizmal bir hastalık gibi böbreğin kendi dokusunu harap etmesiyle giden hastalıklar. Bunlar yine bir bölümü de yine çok güzel ince bir böbrek biyopsisi ile tanı konulup tedavi edilebilir, ama bazıları ilerleyebilir. İşte o zaman eğer böbrek yetmezliği giderek ilerliyorsa, üre ve zehirli maddeler vücutta giderek hayatı tehdit eden düzeylere ulaşıyorsa ve bu kaçınılmazsa o zaman gecikmeden öncelikle böbrek nakli açısından kişinin şansı var mı bakılmalı. Çünkü diyaliz aşamasına girmiş, gelmiş ama hiç diyalize girmeden böbrek nakli yapılmış hastalarda ki sağ kalım çok daha iyi oluyor. Ama bazı insanların böbrek vericisi olmayabilir, böbrek nakli için durumlar uygun olmayabilir, o zaman da hemodiyaliz veya periton diyalizi denilen seçenekler için kişilerin üre komasına girmeden, daha iyi durumdayken hazırlanması gerekiyor, o tedavilerin planlarının yapılması gerekiyor.

Yorumlar