Cinsel isteksizliğin depresyonla ilgisi var mı?

Depresyon ile cinsel isteksizlik arasında çok güçlü ve çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Depresyonun en önemli belirtilerinden biri cinsel isteksizliktir ve depresyon olgularının %60’ı ile 90’ı arasındaki bir bölümünde cinsel isteksizlik zaten görülür. Ama tersinden baktığımızda da cinsel isteksizlik yaşayan, cinsel yaşamında bu nedenle güçlükler yaşayan insanların da bir süre sonra depresyona girebildikleri, bu nedenle sorun yaşadığını biliyoruz. Yani, çok güçlü bir çift yönlü ilişkiden söz edebiliriz. Birçok zaman cinsel isteksizlikle başvuranların aslında bir depresyon içerisinde olduğunu saptayabiliyoruz.

Yorumlar