Çocuklarda ateşli havale hangi durumlarda dikkate alınmalı?

Aslında ateşli havaleler soğuk havaleler gibi korkulmaması gereken havalelerdir. Çocukta hiçbir iz bırakmamaktadırlar. Ama şu durumlarda ateşli havaleleri de dikkate almak gerekir, çocukluk çağında. Özellikle 15-20 dakikadan uzun süren ateşli havaleler çocuğun tekrar tekrar havale geçirmesi gün içerisinde sadece bir vücut bölgesinde, tarafında havale geçirmesi, gevşeme veya kasılma hareketleri olması bunlar daha tehlike arz eden işaretlerdir.

Yorumlar