Depresyon ne tür cinsel sorunlara yol açar?

Depresyon tedavi edildiğinde, cinsel sorunlar eğer depresyondan kaynaklanıyorsa genellikle çözülür ancak her zaman değil. Depresyon tedavisinde kullandığımız antidepresan ilaçların bu tür yan etkileri olduğunu, cinsel yan etkileri olduğunu biliyoruz. Eğer, depresyon tedavisinde kullanılan bu ilaçlar tedavi uygulanan kişide cinsel yan etkileri yaparsa depresyon ilaç tedavisiyle düzeldikten sonra da biz uzun süreli olarak bu ilaçları koruyucu olarak kullanmaya devam ediyoruz. Bu durumda gördüğümüz şey: depresyon düzelmekte ama ilaç tedavisi devam etmekte olduğu için ilacın ortaya çıkardığı cinsel yan etkiler de devam edebilmektedir. Bu bir sorun olarak bazen karşımıza çıkar. Bu durumda da hala devam ediyorsa ilaç tedavisi yeniden gözden geçirilir ve doktor tarafından duruma göre doz ayarı yapılarak ya da değiştirilerek bu sorun da aşılır.

Yorumlar