Doğal açıklık cerrahisi ile böbrek naklinin avantajları nelerdir?

Doğal açıklık cerrahisiyle yapılan böbrek nakillerindeki avantajlar özellikle verici dediğimiz canlı vericilerimizin bağışlarını yaptıktan sonra gündelik yaşantılarına en az travmayla ve en kısa sürede dönmeleridir. En büyük avantaj budur. Maalesef ülkemizde vericilerin büyük çoğunluğu canlı vericidir. Ve biz sadece bağış amaçlı bir operasyona maruz kalan bu kişilere yaptığımız operasyonda en konforlu süreci sunmak zorundayız. En büyük avantajı normal yaşama ve iş hayatlarına hızlı geri dönüşleridir.

Yorumlar