Erken boşalmada eşin rolü nedir?

Erken boşalma öyle bir sorun ki, aslında mağduru genellikle eş. Yani sanıldığının aksine kişinin erken boşalma sorunu yaşayan erkeğin de bundan olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Yani: “O erkenden boşalıyor ve onun işi bitiyor.” Gibi bakmamak lazım. Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler bu açıdan ciddi cinsel tatminsizlikler yaşamakta, yaşamları ve performanslarıyla ilgili kendilerini sorgulamakta hatta depresyona girebilmektedir ve olumsuz etkilenmektedir. Ama erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin asıl mağdurları eşler. Çünkü eşler yeterince uyarılamadan, tatmin olmadan cinsellik genellikle yarım kalmakta ve bitmektedir. Bu da giderek eşin özellikle cinsellikten soğumasına, uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ancak, eşlere düşen önemli roller var, belirtmek gerekir. Çünkü, bizim genel olarak klinik uygulamalarda gördüğümüz şey genellikle eşlerin tedavi arayışına yönelmeleri. Bu konuda partnerlerine uygun mesajlar vermeleri, yani kendilerinin sorun yaşadığı gibi mesajlar vermeleri ve tedavi yolunu açmalarıdır. Bu anlamda eşlerin çok önemli bir rolü vardır. Bir başka önemli rolleri ise, tedavideki rolleridir. Tedavide, cinsel terapi uygulamalarında yer alarak eşlerine ciddi bir şekilde yardımcı olabilirler ve sorunun çözümüne çok ciddi bir katkıda bulunabilirler.

Yorumlar