Erken boşalmanın nedenleri nelerdir?

Farklı nedenlerle ilgili çeşitli görüşler olmakla birlikte, erken boşalmanın tam olarak nedeni aslında bilinmiyor. Belki bunun en önemli nedenlerinden biri bizim hala dünya tıbbının boşalmanın fizyolojisini tam olarak tespit edememiş olmasıyla ilgili. Örneğin, cinsel deneyimsizliğin, yeterli cinsel deneyimin olmamasının önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Hızla cinsel birleşmeye geçmenin, hızla boşalma gibi davranışların yaygın olduğu kültürlerde ya da kesimlerde erken boşalmanın bu anlamda daha sık karşımıza çıkabildiğini biliyoruz. Çünkü boşalma kontrolünün gelişmesiyle erken boşalma ortadan kalkar ve boşalma kontrolünün gelişmesi her erkek tarafından öğrenilen bir durumdur, sonradan öğrenilen bir durumdur ve bunun için de cinsel deneyim gerekir. Bu açından erken boşalma nedenlerinden birisi cinsel deneyimsizliktir, önemli bir tanesi. Bir başka etken de serotonin denen yine vücudumuzda bulunan bir maddeyle ilgili. Serotonerjik sistemin erken boşalmanın nedenlerin biri olabileceği düşünülmekte, ama henüz çok ayrıntılarıyla kanıtlanmamıştır.

Yorumlar