Guatr Neden Oluşur?

Guatr, tiroid bezinin büyümesidir. En sık nedeni de iyot eksikliğidir. İyot eksikliği olan bölgelerde, genellikle birçok insanda guatr görülebilmekte. Tiroid hormon yapabilmek için gittikçe büyümektedir. Bizim ülkemizde de daha önceleri iyot eksikliği çok olduğu için guatra daha sık rastlamaktaydık. Diğer nedenleri ise bir takım başka tiroid hastalıklarıdır. Bunlar genetik olan ve olmayan bir takım tiroid hastalıklarıdır. Onun dışında tiroid bezinin içinde kendi enzim dediğimiz bir takım maddelerin çalışmasındaki bozukluklar guatra yol açabilmektedir. Guatr, genel her tarafı eşit ve dengeli şekilde oluşabileceği gibi nodül dediğimiz kabartılan olduğu, daha büyük, düzensiz bir büyüme şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.

Yorumlar