Hamilelikte detaylı ultrasonografi neden yapılır ve nelere bakılır?

Birinci trimester 14.gebelik haftasına kadar olan süredir. İkinci trimester 14 ile 28. Gebelik haftaları arasında gözlenir. 3.trimester 28. Gebelik haftasından miyada kadar olan süredir. İkinci trimester da 18 ve 22. Haftalarda ultrason yapılır diğer bir detaylı değişle ultrasonografi yapılır. Diğer bir değişle detaylı fetal ultrasonografi yapılır. Detaylı fetal ultrasonografi bebeğin iç ve dış anatomisi değerlendirilip majör yapısal anomalilerinin saptanmasının yanı sıra kromozomal anomaliler ve bazı diğer genetik sendromlar açısından da şüpheli belirteçlerinde saptanabildiği bir ultrasonografik incelemedir.

Yorumlar