Haşimato Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Haşimato hastalığı genetik tipteki bir tiroid hastalığıdır. Tanısını koymada iki şekilde düşünmek gerekir. Bir, hastalığın yol açtığı tiroid hormon bozukluğu ortaya çıkıp gelenlerdeki tanı. Bir de o kişide haşimato hastalığı var mı yok mu, onu anlamak için tanı koymak şeklinde değerlendirebiliriz. Eğer hormon dengesi bozulmuş, hipotiroidi ortaya çıkmış bir şekilde geldiyse o kişi onda tiorid hormonlarına bakarız. Ayrıca kanda antikor dediğim maddelere bakarız, bir de tiroid ultrasonografisi isteriz. Tabi elle tiroid muayenesi de oldukça önemlidir. Bunların hepsini bir arada değerlendirerek hem haşimato hastalığının tanısını hem de hipotiroidi olup olmadığını anlayabiliriz. Mutfak şikayeti olmayan insanlarda da -kendisinde haşimato hastalığı var mı yok mu diye merak edip geldiyse- onlarda da el muayenemiz, bir takım kan testleri, özellikle antikor testleri ve tiroid ultrasonografisi yol gösterici olabilmektedir. Bunlarla rahat bir şekilde tanıyı koyabilmekteyiz. Haşimato hastalığı ilginç bir hastalıktır. Süreç, haşimatonun netleşmesi uzun zaman alabilir. Onun için bir dönem bulgular yokken daha sonra hem klinik hem laboratuvar bulguları çıkabilir. Dolayısıyla bunu özellikle ailesinde haşimato bulgusu olanlarda görebiliriz. Hayatın erken döneminde baktırdığında herhangi bir destekleyici bulgu yokken, ileri ki dönemlerde haşimato hastalığının varlığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle ailesinde haşimato hastalığı olanlar hayatlarının her döneminde tiroid hastalığı açısından dikkat etmeliler.

Yorumlar