Haşimato Hastalığının Seyri Nasıl Olur?

Haşimato hastalığının seyri -hastalığın aktif ve aktif olmayan dönemleri düşünüldüğünde- kişiden kişiye değişebilir. Tamamen ömrü boyunca sessiz kalarak, tiroid hormon dengesini bozmayarak devam edebilir. Ama bu potansiyeli taşıyan bir insanda, hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir dış faktör tarafından tetiklenebilir. Bu hastalık, kadınlarda çok görülen bir hastalıktır. Erkeklerde de görülür ama kadınlarda daha sıktır. Bu nedenle özellikle kadınlar için tetiklenme açısından belli dönemler daha önemlidir. Örneğin sessiz gidiyorken, hayatın boyunca o yaşa gelene kadar farkına varmamışken, gebelik döneminde birden bire haşimato hastalığı olduğunun farkına varabilir. Çünkü bu dönemde diğer hormonların etkisiyle sessiz duran potansiyel tetiklenir ve tiroidin çalışması bozulabilir. Ayrıca lohusalık dönemi, menopoz dönemi, ergenlik çağı da yine aynı dönemlerdendir. Bunlar da hastalığın seyrini değiştirebilir. Yine başka hastalıklar, başka sistemlerin hastalıkları, başka ilaç kullanımları da haşimato hastalığının seyrini etkileyebilir. Ama haşimato hastalığı olan bir birey için; şu kadar dönem sessiz durur, şu dönemde aktiflenir, şöyle susar, bu şekilde ilaç kullanılabilir gibi bir şablon oluşturmamız mümkün değil, tamamen bireyseldir. Hatta kişinin bile yaşamı boyunca dönemden döneme değişebilir.

Yorumlar