Her Haşimato Hastası Hipotiroidi Olur mu?

Her haşimato hastası hipotiroidi olmaz, birçok haşimati hastası ömrü boyunca bu hastalığı taşıdığının farkına bile varmayabilir. Ama farkında olanlarda da her zaman hipotiroidi ortaya çıkmaz. Haşimato hastalarında belli zamanlar dönüm noktalarıdır. Örneğin; ergenlik çağına giriş, kadınlarda gebelik, lohusa, menopoz gibi dönemler stresin çok yoğun olduğu dönemler ki bu stres, -herkesin alışkın olduğu stres vardır, bunun üzerine çıkan stresi biz yoğun olarak kabul ediyoruz- bu dönemlerle birlikte haşimato hastalarını tetikleyerek hipertiroide yol açabiliyor. Haşimato hastalığı otoimmün bir hastalıktır, genetik bir hastalıktır. Bu nedenle, eşlik eden başka organların da otoimmün hastalıkları olabilir. Diğer organlarda gelişen bu hastalıklar haşimato hastalığını da tetikleyebilir ve hiptiroidi gelişmesine yol açabilir. Ayrıca, bu grup hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da, örneğin karaciğerin hepatitlerde kullanılan bir takım özel ilaçlar haşimato hastalığının tetiklenmesine, hipotiroidi gelişmesine yol açabilir. Yine haşimato hastalığı olanların bazı ilaçlar kullanmaları -iyot içeren ilaçlar kullanmaları- yine kendilerinde hastalığın tetiklenmesine ve hipotiroidi gelişmesine yol açabilir.

Yorumlar