İlk 3 ay anne karnındaki bebekte hangi gelişmelere bakılır?

İlk 3 aylık ultrasona ilk trimester ultrason olarak değerlendirmek, adlandırmak lazım. 14.gebelik haftasına kadar olan süreyi biz ilk trimester olarak adlandırmaktayız. İlk trimester ultrasonunda fetal viyabilite deyit edilir. Yani bebeğin canlı olup olmadığına bakılır. 6. Gebelik haftasında fetal kalp atımı görülebilir vajinal yoldan yapılan ultrasonla. Yine ilk trimester ultrasonda gestasyonel sak dediğimiz yani gebelik kesesi ve fetüsların bebeklerin sayıları teyit edilir. Eğer çoğul gebelikse koryoniste dediğimiz tek yumurta ya da çift yumurta olup olmadığı teyit edilir. Yine ilk trimester ultrasonunda gestasyonel yaş yani gebelik yaşı teyit edilir.

Yorumlar