Liposuctionun Yan Etkileri Nelerdir?

Liposuction’un yan etkileri aslında bütün cerrahi işlem ve ameliyatlarda ne kadar yan etki varsa liposuction’da da o kadar yan etki vardır. Her cerrahi işlemden sonra biz hastalarımıza erken dönemde oluşabilecek yan etkileri söylüyoruz. Liposuction için de bunların hepsi geçerli. Eğer uygun şartlarda yapılmamışsa, uygun önlemler alınmamışsa, kanamalar olabileceği, enfeksiyonlar olabileceği, kanül giriş yerlerinde açılmalar olabileceği gibi yan etkiler erken dönemde görülebilir. Erken dönemde uygun olmayan şartlarda, hastane ortamında yapılmayan ameliyatlarda uygun şekilde anestezi verilmeyip, uygun şekilde ameliyat sonrası sıvı tedavisi yapılmayan hastalarda -en çok çünkü korkulan ve hastaların bize sorduğu yağ embolisi olayı- bu şartlarda sağlanmazsa, uygun hasta seçilmezse çok yüksek oranlarda yağ alınırsa yağ embolisi riski veya tromboemboli dediğimiz damardan kaynaklı emboli riski vardır. Ama bu başka ameliyatlarda ne kadar riskliyse bizim ameliyatlarımızda da o kadar risklidir. Geç dönem komplikasyonlar da yine diğer dönem ameliyatlarda olduğu gibidir. Liposuction’a özel olarak, geç dönem komplikasyonlarından bazıları hastaların bu ameliyatlardan mutsuz olması veya belli bölgelerde fazla alınması sonucu çökme olması veya uygun şekilde ve uzman ellerde yapılmayan ameliyatlar sonucu dalgalanmalar şeklinde sonuçlanabilir.

Yorumlar