Meme kanseri belirti verdiğinde tedavi için gecikilmiş mi demektir?

Meme kanseri belirti verdiği zaman tedavi şansı var mıdır? İleri evre meme kanseri belirtileri nelerdir?

Yorumlar