Risk grubunda olunmasa da meme kanserine yakalanma ihtimali var mıdır?

Ailede meme kanseri olmaması ne anlama geliyor?

Yorumlar